Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS Έργα ύψους 1.640.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας Χθες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη


Έργα ύψους 1.640.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας
Χθες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφηκαν οι
συμβάσεις για την υλοποίηση δυο σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της
Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 1.640.000,00 €.
Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΑΥΡΟΣ φάση)»
προϋπολογισμού 1.400.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαπλάτυνσης,
τεχνικών και ασφαλτόστρωσης στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι -
Γαύρος με στόχο το τελικό πλάτος οδοστρώματος να φτάνει τα 8,5μ σε όλο το μήκος
των επεμβάσεων που είναι περίπου 4.700μ. Δεδομένης της απαλλοτρίωσης του
δρόμου τα σημεία επέμβασης είναι συγκεκριμένα και βρίσκονται τόσο ανάντη όσο και
κατάντη της οδού. Στις ανάντη θέσεις θα γίνουν οι απαραίτητες καθαιρέσεις και
εκριζώσεις δέντρων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάβαση για όλους τους τύπους
οχημάτων. Επίσης θα καθαριστούν τα πρανή της οδού με εργασίες εκσκαφών
ανάλογα με τον τύπο εδάφους και θα γίνουν επενδύσεις αυτών με ελεύθερο πλέγμα
στα πλέον επικίνδυνα για καταπτώσεις τμήματα. Ενώ στα κατάντη σημεία της οδού θα
κατασκευαστούν τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος και επιχώματα από κοκκώδες
υλικό. Επίσης θα γίνει βελτίωση της μηκοτομής της οδού σε τμήμα 200μ περίπου μετά
την στροφή στο Κλαυσί προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κλίση της. Οι εργασίες αυτές
θα περιλαμβάνουν τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, εργασίες εκσκαφών,
επίχωση με κοκκώδες υλικό και οδοστρωσία. Σε όλο το μήκος του έργου και ανάντη
της οδού θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα πλάτους 0,80μ. Επιπλέον σε όλο το
μήκος της επέμβασης προβλέπονται ασφαλτικές εργασίες. Τέλος θα εκτελεσθούν οι
απαιτούμενες εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, η διαγράμμιση του
οδοστρώματος σε όλο το μήκος επέμβασης, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στις
επικίνδυνες θέσεις καθώς και οι απαραίτητες εργασίες υποδομής για κατασκευή
δικτύων ηλεκτροφωτισμού στα σημεία των διασταυρώσεων. Το πέρας της εργολαβίας
φτάνει περίπου έως τη θέση "Κόκκινά". Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα έργα για την περιοχή της Ποταμιάς το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει
σημαντικά το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Σε συνδυασμό δε με το έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ»,
προϋπολογισμού 2.250.000,00 €, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το επαρχιακό
οδικό δίκτυο Καρπενήσι Προυσός το οποίο αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΣΤΑΥΛΟΙ ΑΜΠΛΙΑΝΗ - ΨΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση της οδικής
ασφάλειας και στην αποκατάσταση των βλαβών και των κατολισθαίνοντων τμημάτων
του συγκεκριμένου οδικού δικτύου από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καθιζήσεις
που προέκυψαν από την θεομηνία του περασμένου χειμώνα. Συγκεκριμένα
προβλέπονται εργασίες εξυγίανσης οδοστρώματος, κατασκευών τοίχων αντιστήριξης,
κρασπεδόρυθρων και κιβωτοειδών οχετών όπου απαιτείται, οδοστρωσία, ασφαλτική
στρώση και εργασίες σήμανσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας της οδού.
Και για τα δύο έργα έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να
εκτελεστούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες παρά το δύσκολο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομικό περιβάλλον
στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη και πραγματοποιεί σημαντικά έργα για
την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν
λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας βελτιώνοντας βασικές οδικές υποδομές.

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS Νομαρχιακή Επιτροπή Ευρυτανίας Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδος

Νομαρχιακή Επιτροπή Ευρυτανίας
Νομαρχιακή
Την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, στην Λαμία, θα γίνει το
2ο από τα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια στη χώρα με τη συνεργασία της
Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Πολλοί Υπουργοί θα πλαισιώνουν τις θεματικές συζητήσεις του
διημέρου, που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την ανάκτηση της
εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς, εργατικά κέντρα,
επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύλλογοι, αγροτικοί συνεταιρισμοί,
επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και απλοί πολίτες, που θα καταθέσουν
τις προτάσεις τους, ενώ οι εργασίες του θα κλείσουν με την πολιτική
ομιλία του Πρωθυπουργού σ. Αλέξη Τσίπρα.
Η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία διαβούλευσης στη βάση της
κοινωνίας, αποτελεί τομή για την πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας,
όχι μόνο γιατί τα 13 αναπτυξιακά συνέδρια, διασυνδεμένα μεταξύ τους θα
αποτελέσουν το εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά γιατί
αλλάζουν το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση
της αποκέντρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας.
Μέσω της διαδικασίας αυτής θα διερευνηθεί η αναπτυξιακή προοπτική
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ η παρέμβαση του Πρωθυπουργού
για την Περιφέρειά μας θα σηματοδοτήσουν το ξεκίνημα μιας νέας
ελπιδοφόρας εποχής.
Το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο θα κινηθεί στην κατεύθυνση ενός νέου
αναπτυξιακού μοντέλου που θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα νέο
επιχειρηματικό περιβάλλον επενδύσεων και εξωστρέφειας, με την τόνωση
της απασχόλησης, τη μείωση των δραματικών ποσοστών της ανεργίας,
των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Ο Συντονιστής
Δημήτρης Μαντέκας

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS Τα εγκαινια εγιναν σημερα το απόγευμα του Πάρκου Αποδήμων Ευρυτανων στο Καρπενησι

Τα εγκαινια εγιναν σημερα το απόγευμα του Πάρκου Αποδήμων Ευρυτανων στο Καρπενησι

Σημερα το απόγευμα..
Πραγματοποιηθηκαν τα εγκαινια του Παρκου των Αποδημων Ευρυτανων,τον αγιασμο ετελεσε ο Μητροπολίτης Καρπενησιου κ.κ.Γεωργιος,την εκδηλωση τιμησαν με την παρουσια τους οι :Περιφερειαρχης Στ.Ελλαδας κ.Κωστας Μπακογιάννης,ο Δήμαρχος Καρπενησιου κ.Νικος Σουλιώτης,ο Αντιπεριφερειαρχης Ευρυτανίας κ. Αρης Τασιος,ο Διευθυντης του  ΓΝΚ κ.Δημητρης Καρατσικης ,η Γραμματεας του Δημου κ.Γιαννα Χορμοβα και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ευη Κονιαβιτη,Δημητρης Βονορτας,Παντελης Χαλκιας ,Ταξιαρχης Κουτρουμανος και η υπευθυνη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Σοφια Ζαλοκωστα.
Φωτο Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτωνhttp://dytikievritania.blogspot.gr
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS «Γραμμή Δημότη 2237031888» Σε ισχύ η Γραμμή Δημότη του Δήμου Αγράφων.

«Γραμμή Δημότη 2237031888»
Σε ισχύ η Γραμμή Δημότη του Δήμου Αγράφων
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας στην προσπάθεια της καλύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας έθεσε από εχθές Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 σε εφαρμογή ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για οποιοδήποτε πρόβλημα, παράπονο ή ζήτημα που αφορά το Δήμο μας, αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία οι κάτοικοι των Αγράφων μπορούν πλέον να καλούν στο 2237031888.
Η νέα αυτή τηλεφωνική γραμμή στοχεύει στην άμεση καταγραφή και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία σε όλους ανεξαιρέτως τους οικισμούς του Δήμου μας.
Οι κάτοικοι μπορούν να τηλεφωνούν από τις 8.00 π.μ. έως και τις 15.00 μ.μ. καθημερινά (εκτός αργιών) από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες υπάρχει η δυνατότητα να αφήνουν τηλεφωνικό μήνυμα με τα Αίτηματά τους, τα οποία θα καταγράφονται, θα ταξινομούνται και θα εξυπηρετούνται.

AGRAFA NEWS Στο Καρπενήσι το Σάββατο ο γάμος του Μπακογιάννη με την Κοσιώνη

Στο Καρπενήσι το επόμενο Σάββατο ο γάμος του Μπακογιάννη με την Κοσιώνη (video)


lif-mpakogiannis-kosioniΤο Σάββατο 22 Ιουλίου, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Σία Κοσιώνη παντρεύονται σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Καρπενήσι, όπως αποκάλυψε το Secret των Παραπολιτικών. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη βύθισε στο πένθος την οικογένεια και ανάγκασε το ζευγάρι να αναβάλλει τον προγραμματισμένο γάμο για τις 10 Ιουνίου.
 
Οι δυο τους επιθυμούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μείνει όσο γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο γάμος τους. Έτσι, αυτή τη σημαντική μέρα της ζωής τους, θα βρεθούν δίπλα τους συγγενείς και λίγοι καλοί φίλοι.
Όπως ανέφεραν στην εκπομπή La Biri, εκεί η Ντόρα Μπακογιάννη διατηρεί ένα πολύ όμορφο πέτρινο σπίτι.

AGRAFA NEWS Ολοταχώς για την Πρωτεύουσα ο Γιώργος ΠατούληςΑνοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες που θέλουν να συμβάλλουν προκειμένου να ξαναγίνει η Αθήνα μία πρωτεύουσα πρότυπο, παγκόσμιας εμβέλειας, με σύγχρονο και δημιουργικό πρόσωπο, απεύθυνε ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Πολιτών «Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά», Γ.Πατούλης.

Υπό τη σκιά της Ακρόπολης, ένα χώρο με ισχυρό συμβολισμό, ο κ. Πατούλης παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου, κατά την οποία παρουσίασε τον Όμιλο Ενεργών Πολιτών με το διακριτικό τίτλο «Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά» και ανακοίνωσε τους στόχους και τις προοπτικές, αυτής της συλλογικής προσπάθειας.
«Για μένα προσωπικά, αυτό το εγχείρημα έχει πρώτα και πάνω από όλα, συναισθηματική αξία. Είμαι παιδί αυτής της πόλης. Μεγάλωσα στη γειτονιά των Πετραλώνων και σήμερα, λόγω των υποχρεώσεων μου, τόσο ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ , όσο και ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
περνάω ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μου στην Αθήνα
» επισήμανε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την απογοήτευση του για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Αθήνα.

Ειδικότερα εστίασε στα κλειστά καταστήματα, τα κατεστραμμένα κτίρια, τις πλημμελώς συντηρημένες υποδομές, την έλλειψη ελεύθερων χώρων, τις δυσκολίες που βιώνουν οι συμπολίτες μας στην καθημερινότητά τους.

Στόχοι του Ομίλου Ενεργών Πολιτών «Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά»

Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε ελπιδοφόρο το γεγονός πως στον Όμιλο συμμετέχουν πολίτες που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και δεσμεύτηκε πως η πορεία που ξεκινάει σήμερα για να γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα ξανά, θα πάει μέχρι το τέλος.

Διατρέχοντας τους στόχους του Ομίλου τους συνόψισε στους εξής:
-Πρώτον, να αναδειχθούν τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Αθήνα και τους κατοίκους της, χωρίς υπερβολή, αλλά και χωρίς «ωραιοποίηση» της σημερινής πραγματικότητας.
-Δεύτερον, να δοθεί το βήμα ώστε να ακουστεί επιτέλους η φωνή των κατοίκων και των επαγγελματιών συμπολιτών μας, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον της πόλης.
-Τρίτον, να δημιουργηθεί μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της τοπικής μας κοινωνίας. Πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Θέτοντας το εμείς, πάνω από το εγώ. Με σκοπό να αξιοποιήσουμε τις ιδέες και τη δημιουργικότητα των πολιτών της Αθήνας, προκειμένου να διαμορφώσουμε καινοτόμες προτάσεις και να σχεδιάσουμε λύσεις, που θα απαντούν στις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες της πόλης.
-Τέταρτον, να υπάρξει μια δυναμική παρέμβαση, με ισχυρή φωνή και παρουσία στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και να διεκδικήσουμε αυτά που η πόλη και οι συμπολίτες μας δικαιούνται , αλλά συστηματικά μας αρνούνται όλα αυτά τα χρόνια.
-Πέμπτον, να γίνουν οι Αθηναίες και οι Αθηναίους ξανά περήφανοι για την ταυτότητά τους. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Για να καταστεί η δημιουργική αναγέννηση της Αθήνας, κινητήριος δύναμη για την αναπτυξιακή αναγέννηση της Πατρίδας μας.
-Έκτον , να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι Αθηναίοι στην πόλη τους. Είτε ως κάτοικοι, που τα προηγούμενα χρόνια επέλεξαν ένα άλλο προάστιο για τόπο κατοικίας τους. Είτε ως επαγγελματίες, επενδύοντας ξανά στην αξία και της ευκαιρίες της Αθήνας.
-Κι έβδομο, να δοθεί ξανά αξία στις γειτονιές της Αθήνας. Κάθε γειτονιά θέλουμε να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα και να αποτελέσει πόλο έλξης, τουρισμού, πολιτισμού, κ.α. Θέλουμε να λειτουργούν αυτόνομα και να διαθέτει η καθεμιά τις δικές της αθλητικές και κοινωνικές υποδομές.

«Ανοίγουμε διάλογο με τους πολίτες της Αθήνας»

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που με βάση τη γνώση και την εμπειρία τους στο αντικείμενο τους μπορούν να εργαστούν για να γίνει η «Αθήνα, Πρωτεύουσα Ξανά».

«Πολίτες ενεργοί, με ρόλο και λόγο στους πολιτικούς, επιστημονικούς, αυτοδιοικητικούς , κοινωνικούς κι επαγγελματικούς χώρους στους οποίους κινούμαστε. Είμαστε ένας πυρήνας ανθρώπων που φιλοδοξούμε κάθε μέρα που περνά, να γινόμαστε όλο και περισσότεροι» όπως ανέφερε.

Συγκεκριμένα κοινό όραμα είναι, όπως τόνισε, να γίνει η Αθήνα μία σύγχρονη πόλη, φιλόξενη για τους κατοίκους της, μία πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

«Θέλουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο με τους πολίτες της Αθήνας, να τους ακούσουμε και να συν-σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς ξύλινη γλώσσα και κυρίως, χωρίς κομματικές ταυτότητες» σημείωσε.

Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα της Αθήνας, ο κ. Πατούλης εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν ταιριάζει ούτε στην ιστορική αυτή πόλη, ούτε στους κατοίκους της και πρόσθεσε πως κυριαρχεί το αίσθημα αγανάκτησης με την έλλειψη σεβασμού που επιδεικνύουν στην πόλη αυτή όχι μόνον οι οργανωμένες μειοψηφίες , αλλά και το ίδιο το Κεντρικό Κράτος.

«Αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με την παρακμή της Αθήνας»

Στην εισήγηση του ο κ. Πατούλης επισήμανε πως όλοι όσοι συμμετέχουν στον Όμιλο Ενεργών Πολιτών δεν συμβιβάζονται με την εγκατάλειψη της πόλης.
«Αρνούμαστε να συνηθίσουμε την παρακμή αυτή, γιατί θεωρούμε πως ακόμη χειρότερη κατάσταση από την παρακμή , είναι να την συνηθίσεις και γιατί πιστεύουμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που εντείνουν τη μιζέρια και την ασφυξία που νιώθουμε, είναι το αίσθημα μιας καθολικής παραίτησης που υπάρχει γύρω μας, όπου κι αν κοιτάξουμε στην Αθήνα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα διαμήνυσε πως ήρθε η ώρα «να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας», διευκρινίζοντας πως η Αθήνα και οι πολίτες της δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν να τους φέρουν «έναν σωτήρα που θα τους σώσει».
«Δυστυχώς η ιστορία έδειξε ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά άνθρωποι που έχτισαν και χτίζουν προσωπικές καριέρες και διαδρομές στην πλάτη των συμπολιτών μας» ανέφερε και τόνισε πως «Όλοι όσοι συμμετέχουμε στον Όμιλο, γεννηθήκαμε στην Αθήνα όπως και οι γονείς μας, σπουδάσαμε εδώ, ζούμε και εργαζόμαστε στην πόλη και θέλουμε να γίνει η Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά. Μία πόλη της δημιουργίας, που θα διασφαλίζει στους πολίτες της ρόλο και λόγο στην καθημερινή της λειτουργία. Πόλη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, σύγχρονη και λειτουργική, ένα μητροπολιτικό Οικονομικό Κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ένα λίκνο καινοτομίας και μεταλαμπάδευσης πρωτοπόρων ιδεών, παγκόσμιας εμβέλειας».
«Από αύριο ξεκινάμε δουλειά
»

Ο κ. Πατούλης έστειλε σαφές μήνυμα πως προκειμένου να γίνει το όραμα του Ομίλου Ενεργών Πολιτών πράξη, απαιτείται συλλογική δουλειά και οργανωμένη προσπάθεια». Ξεκινάμε να εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να χαρτογραφήσουμε το παρόν της πόλης, τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους σε κάθε γειτονιά της πόλης σημείωσε.

Ειδικότερα όπως τόνισε από αύριο:

-Επισκεπτόμαστε με πρόγραμμα που θα ανακοινώνουμε όλες τις γειτονιές, για να μιλήσουμε από κοντά με τους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης
- Δημιουργούμε ομάδες ειδικών για κάθε τομέα
- Αναπτύσσουμε βάσεις δεδομένων για όλα τα ζητήματα και αναζητούμε λύσεις
- Δουλεύουμε προκειμένου η Αθήνα να αποτελέσει πόλο έλξης περισσότερων επισκεπτών και να γίνει τουριστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο.
- Παρουσιάζουμε καινοτόμες ιδέες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
- Προβάλλουμε τα πλεονεκτήματα της πόλης με σύγχρονο τρόπο, προσεγγίζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως στόχος είναι «να διεκδικήσουμε για την Αθήνα το ρόλο και τη θέση που της αξίζει» και πρόσθεσε: «Ενώνουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης και διεκδικούμε χώρο και χρόνο στο δημόσιο διάλογο, για την Αναγέννηση της πόλης της καρδιάς μας. Από σήμερα κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το ταξίδι που θα μας επιτρέψει να κάνουμε την Αθήνα, Πρωτεύουσα Ξανά».
Ακολουθεί ο κατάλογος των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πρώτου Δ.Σ. του Ομίλου Ενεργών Πολιτών «Αθήνα, Πρωτεύουσα Ξανά»

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιατρός Ορθοπεδικός Χειρουργός, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.-Ι.Σ.Α.
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΣ, Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας
4. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΓΓΕΛΗ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΕΣ, Προγραμματίστρια-Αναλύτρια Η/Υ, Σύμβουλος 6ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας
5. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ψυχίατρος
6. ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Ιατρός Γυναικολόγος, Αναπλ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
7. ΜΕΛΟΣ: ΛΟΥΦΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Πρωταθλήτρια Ξιφασκίας με αμαξίδιο

Αναπληρωματικά Μέλη Πρώτου Δ.Σ.


1. ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εντατικολόγος -Διευθυντής Εντατικής ΚΑΤ
2. ΚΛΟΚΩΝΗ ΙΛΕΑΝΑ, Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας Βιβλίων Ολυμπιακής Παιδείας
3. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πρόεδρος Συλλόγου Ολυμπιονικών
4. ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οφθαλμίατρος - Πρόεδρος Ελεύθερων Επαγγελματιών Ιατρών
5. ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος του Συλλόγου «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ»
6. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Γενεύης, Head Division Environmental Health and Health Promotion, Institute of Global Health, University of Geneva, President of S2D
7. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος Ελληνικής Οδοντιατρικής ΟμοσπονδίαΕπισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Γιώργου Πατούλη

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

AGRAFA NEWS Ευχαριστήρια Επιστολή Στους Συντελεστές του 37ου Πανελληνίου Ανταμώματος Σαρακατσαναίων στα Περτουλιώτικα ΛιβάδιαΕυχαριστήρια Επιστολή Στους Συντελεστές του 37ου  Πανελληνίου Ανταμώματος Σαρακατσαναίων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στο φετινό 37ο  Αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε στις 23-24-25 Ιουνίου στα λιβάδια Περτουλίου και για την επιτυχία που σημείωσε παρά τις δυσμενείς συνθήκες οικονομικές, και κοινωνικές.
Για την πραγματοποίηση του καθιερωμένου γλεντιού του Σαββάτου και Κυριακής ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες (κατά αλφαβητική σειρά):
Στο τραγούδι: Αλαφροπάτη Μέλτη, Γιαννακό Νίκο, Γόγολο Γεώργιο, Γιαννιό Σπύρο, Γαρέφη Κωσταντίνο, Λαδιά Νίκο, Μαλιαχόβα Τασούλα, Τσαούση Ιωάννα, Χατζιπλή Δημήτρη.
τους μουσικούς
Κλαρίνο: Κώστα Γιώργο, Τσουμάνη Αλέξανδρο, Λαφατζή Γεώργιο, και Μαλογιάννη Δημήτριο.
Λαούτο: Μπίσπο Γεώργιος
Βιολί: Λαφατζή Ιωάννη,   Σταματόπουλο Δημήτριο
Κρουστά:   Τσουμάνη Σπύρο
Επιπλέον η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.) και η Επιτροπή Σαρακατσάνικης Νεολαίας ( Ε.Σ.Ν.Ε- ΠΟΣΣ) ευχαριστεί τους νέους τραγουδιστές & μουσικούς που συμμετείχαν στο 6ο  φεστιβάλ Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/6/2017.
Κλαρίνο: Μαλογιάννη Δημήτριο, Λαφατζή Γεώργιο και Τσουμάνη Αλέξανδρο.
Κρουστά: Κούτρα Κώστα.
Βιολί:  Σταματόπουλο Δημήτριο.
Λαούτο: Καλαμπούκα Δημήτρη.
Τραγούδι: Δαλακούρα Χριστίνα, Γιαννακό Βαλάντη, Καραχρήστο Γεώργιο, Κωνσταντάκο Κωνσταντίνο, Πάνο Παναγιώτη, Τιμπλαλέξη Αποστόλη.
Ευχαριστεί επίσης θερμά, όλους τους συλλόγους Σαρακατσαναίων ανά την Ελλάδα και την Βουλγαρία, που έδωσαν βροντερό παρόν με τα χορευτικά τους τμήματα στην κύρια εκδήλωση της Κυριακής 25 Ιουνίου. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε την περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κ Μιχαλάκη Χρήστο, τον Δήμο Πύλης , τον Δήμαρχο κ. Μαράβα Κωνσταντίνο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καλαμαρά Στέφανο, πού δούλεψαν για την κατασκευή του χώρου του ανταμώματος.   Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της Π.Ο.Σ.Σ. των οποίων η συμβολή ήταν καθοριστική για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση του ανταμώματος καθώς χωρίς την ενίσχυσή τους δεν θα ήταν εφικτό να γίνει αξιοπρεπώς το φετινό αντάμωμα λόγω του δύσκολου οικονομικά διαστήματος που διανύει η χώρα μας.
Τους κυρίους Μπασδάνη Γεώργιο (ιατρό καθηγητή χειρουργικής Α.Π.Θ),  Παπαβραμίδης Θεοδόσιος (ιατρό - Διδάκτωρ Α.Π.Θ.) και την Βιομηχανία Ζωοτροφών Γιαννιώτης Α.Ε – Βασιλικά Θεσσαλονίκης, για την χρηματοδότηση των βραβείων στους αριστούχους μαθητές. Ακόμα ευχαριστεί τους χορηγούς, ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ η Παραδοσιακή Ελληνική Φέτα, ΠΛΑΤΕΙΑ Σταθμός Αυτοκινήτων, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Μηχανήματα Δάσους, ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Ψωμί & Γλυκό, και τον Καλόγερο Γεώργιο για την οικονομική τους ενίσχυση ενόψει του ανταμώματος. Επίσης ευχαριστεί τον κ Καρατάσιο Γεώργιο εκπαιδευτικό και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Σ. ο οποίος ανέλυσε το μείζον θέμα της οικονομικής μετανάστευσης των νέων που ήταν αφιερωμένο το φετινό αντάμωμα. τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» που παρουσίασε παραδοσιακούς Σαρακατσάνικους χορούς και ξεκίνησε το γλέντι του Σαββάτου. Τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Βάλτου Ξηρομέρου και Ευρυτανίας για το δρώμενο που παρουσίασε την Κυριακή στην κύρια εκδήλωση του ανταμώματος.
Ευχαριστεί επίσης τις εθελόντριες παρουσιάστριες του προγράμματος των τριήμερων εκδηλώσεων, τις κυρίες, κ Τασολάμπρου Χρυσούλα, Όλγα Σούκια και Βλόντζου –Κωστούλα Σοφία, και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν να διεξαχθεί η εκδήλωση της Κυριακής, όπως και την εταιρία NANISECURITY για την προσφορά 2 φυλάκων στην κεντρική πύλη του Ανταμώματος.
Το εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου του κυρίου Κόκαλη I. για την επεξεργασία της ξυλείας που απαιτήθηκε για τις κατασκευές στο χώρο του ανταμώματος.
Τέλος η Π.Ο.Σ.Σ. χρωστά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς επικοινωνίας που αναμετέδωσαν το αντάμωμα σε όλη την Ελλάδα και έδωσαν την ευκαιρία σε όλους όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν και να απολαύσουν ζωντανά την εκδήλωση.
Ευχαριστούμε τους εξής χορηγούς :
 • ΕΡΤ 3   (ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
 • 4Ε (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ)
 • ΔΙΚΤYΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ART TV
 • EUROPE1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ENA TV      (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
 • THESSALIA TV     (ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
 • ΑΧΕΛΩΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ     (ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)
 • EPIRUS TV1   (ΠΕΡ. ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΤΕ TV)
 • WEST TV       (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
 • ATLAS TV (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
 • ATTIKA TV (ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)
 • ΧΑΝΤΗΙ CHANNEL TV   (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ)
 • ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ     (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
 • STUDIO 3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ)
 • ΡΑΔΙΟ ΗΧΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ
 • STUDIO 3 - ΦΑΡΟΣ       F M 92.7       ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων το οφείλει σε όλους τους φίλους της παράδοσης μας, που τίμησαν τις τριήμερες εκδηλώσεις, με την παρουσία τους και σε όλους όσους τις παρακολουθήσαν μέσα από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες και αυτό οφείλετε στην παραγωγή του ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV και στην μεγάλη προσφορά της Hellas Sat και ιδιαίτερα στην κ. Βίκη Παναγιωτοπούλου, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά της δωρεάν παραχώρησης του δορυφόρου για την απευθείας μετάδοση του   Ανταμώματος.