Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

AGRAFA NEWS Β. Αποστόλου: Προτεραιότητα η στήριξη της προώθησης ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές


Β. Αποστόλου: Προτεραιότητα η στήριξη της προώθησης
ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αύξηση
της χρηματοδότησης της προώθησης των γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε. για το έτος 2018, ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«Βασική μας προτεραιότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η
ενημέρωση και στήριξη των δικαιούχων φορέων του αγροδιατροφικού τομέα για την
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων με
μεγάλα συνεργατικά σχήματα, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα και
να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτάσεις Προγραμμάτων
Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων, το 2018 θα διατεθεί στα κράτη μέλη από τον ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό το ποσό των 169 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει τη στήριξη που παρέχεται στους παραγωγούς
γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε. Για τη χώρα μας δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει τα
Προγράμματα αυτά τόσο στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. όσο και σε τρίτες χώρες, ως
σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενδυνάμωση του εξαγωγικού εμπορίου στις ήδη
παραδοσιακές αγορές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων
επέκτασης σε νέες διεθνείς αγορές.
Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι οι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις,
συμπράξεις και ενώσεις με αντιπροσωπευτικότητα στον τομέα τους, οι οργανώσεις παραγωγών
και οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα.
Εμείς θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους δικαιούχους των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς ο
αγροδιατροφικός τομέας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες που κάνουμε για την
ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου της Ελλάδας και την καθιέρωση ενός σύγχρονου
παραγωγικού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
αγορών».
Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου
Η Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. EUR για την προώθηση
των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, 27 εκατ. EUR περισσότερα από το
2017.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για προγράμματα
προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο και στην ΕΕ. Συνολικά διατίθενται
169 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων, έναντι 142 εκατ. EUR το 2017. Τα
προγράμματα μπορεί να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από γενικές εκστρατείες για την υγιεινή
διατροφή έως συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.
Ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ
κατέχει ηγετική θέση στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής και είναι ο καλύτερος παραγωγός
τροφίμων υψηλής ποιότητας στον κόσμο. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά το ενδιαφέρον
καταναλωτών και επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ
στο πλαίσιο διαφόρων επιχειρηματικών αποστολών μου στο εξωτερικό. Θα ήθελα να εκφράσω την
ικανοποίησή μου για τα εν λόγω νέα προγράμματα προώθησης που έχουν προσελκύσει νέους
υποψηφίους στο παρελθόν και έχουν ενισχύσει την προβολή μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέρυσι, η
αξία των προσφορών για προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής ήταν σχεδόν
δεκαπλάσια από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Γι' αυτό, αν είστε επιλέξιμη οργάνωση, υποβάλετε
αίτηση τώρα.»
Τα δύο τρίτα των διαθέσιμων κονδυλίων προορίζονται για την προώθηση γεωργικών προϊόντων
διατροφής της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ιδίως στις χώρες με μεγάλες προοπτικές αύξησης των εξαγωγών
γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα, το Μεξικό και η Κολομβία.
Για προγράμματα εντός της ΕΕ, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με
τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ή τα βιολογικά
προϊόντα. Η τομεακή χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε προγράμματα που προωθούν τη βιώσιμη
αναπαραγωγή, μεταξύ άλλων για τα αιγοπρόβατα. Προβλέπεται επίσης να διατεθεί χρηματοδότηση σε
εκστρατείες που αποσκοπούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στην κατανάλωση
οπωροκηπευτικών. Ο πλήρης κατάλογος των προτεραιοτήτων της Επιτροπής και της διαθέσιμης
χρηματοδότησης βρίσκεται εδώ.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
Ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, όπως εμπορικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και φορείς του
τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής που είναι υπεύθυνοι για δραστηριότητες προώθησης, είναι
επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε σήμερα.
Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες οργανώσεις από
την ίδια χώρα της ΕΕ· τα «πολυπρογράμματα» μπορούν να υποβληθούν από τουλάχιστον δύο εθνικές
οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Οι
εκστρατείες που ακολουθούν εκτείνονται συνήθως σε διάστημα τριών ετών.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 12 Απριλίου 2018 μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης.
Η Επιτροπή θα τις αξιολογήσει και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο.
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός της ΕΕ για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα
(CHAFEA) παρέχει διάφορα εργαλεία προκειμένου να βοηθήσει τους αιτούντες να υποβάλουν επιτυχώς
τις προτάσεις τους. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν κατά τη διάρκεια σειράς «ενημερωτικών
ημερίδων» που θα διεξαχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
στις Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου και θα είναι ανοικτή σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, σε
διαφημιστικά γραφεία, καθώς και στις εθνικές αρχές.
Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2018 για την πολιτική προώθησης

AGRAFA NEWS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογος Καρπενησιωτών Αθήνας «Το Βελούχι»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Καρπενησιωτών Αθήνας «Το Βελούχι»
σας προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας και στο εορταστικό δείπνο
το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:30
Στην αίθουσα Athens View του ξενοδοχείου Caravel,*
με πλούσιο μενού από τους σεφ του ξενοδοχείου και μουσική από dj
Τιμή πρόσκλησης: 25 ευρώ
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας:
6944 151415
6973 383261
6973 301995
6932 490093

AGRAFA NEWS Βιωματικό Εργαστήρι στο Δήμο Αγράφων για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ με τίτλο: «Νέες μορφές Τοπικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης στα Αγραφα»

Βιωματικό Εργαστήρι στο Δήμο Αγράφων για τους δικαιούχους του
ΤΕΒΑ με τίτλο: «Νέες μορφές Τοπικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης
στα Αγραφα»
Την Τρίτη 23/01/2018, και ώρα 09.00-17.00 & την Τετάρτη 24/01/2018, και ώρα 09.00-
17.00, θα πραγματοποιηθεί Βιωματικό Εργαστήρι για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, με τίτλο
«Νέες μορφές Τοπικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης στα Αγραφα».
Η δράση απευθύνεται στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (TEBA/FEAD) και θα υλοποιηθεί στην αίθουσα του Ξενώνα Μάκκα, στο χωριό
Κρέντη, τις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες.
Το πρόγραμμα της διημερίδας αποβλέπει στη μάθηση εκ μέρους των ωφελούμενων
εναλλακτικών τρόπων και διαδικασιών ανάπτυξης τοπικής βιοποριστικής απασχόλησης
αλλά και της συλλογικής παροχής κοινωνικών και δημοτικών υπηρεσιών προς τους ίδιους
και τις οικογένειές τους προκειμένου:
- είτε να αυτοαπασχοληθούν οι ίδιοι,
- ή να συμβάλλουν στην απασχόληση των οικείων τους,
- να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε κοινωνικές και δημοτικές υπηρεσίες από τις οποίες
σήμερα εξαιρούνται λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Για Δηλώσεις Συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε έως την
Παρασκευή 19/01/2018 στην κα Κατερίνα Καλαντζή στην Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τηλ.: 2237350725).
Σημειώνεται ότι η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κ.Σ. Ευρυτανίας με Κωδικό/MIS
5000186», από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και την Ενωση
Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD

AGRAFA NEWS

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή(ΝΟ. Δ .Ε ) της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Ευρυτανίας και η Δημοτική Τοπική Οργάνωση(ΔΗΜ.Τ.Ο.) Καρπενησίου, σας κάνουν γνωστό ότι την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ.στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε.(Ζαχ .Παπαντωνίου 2) στο Καρπενήσι ,θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Βουλευτής Βοιωτίας της Ν.Δ.κ. Κουτσούμπας Ανδρέας.
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι να τιμήσουν την εκδήλωση. 

AGRAFA NEWS Έργα ΕΣΠΑ 6 εκατ. ευρώ για το πόσιμο νερό στη Στερεά ΕλλάδαΤην έκδοση της πρόσκλησης για έργα που αφορούν στην εξοικονόμηση και την αναβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στο πλαίσιο του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014-2020, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.

Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που προβλέπει η πρόσκληση κόστους 6 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντάς τα παρεμβάσεις ζωής. 

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται:

• Επενδύσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών και δικτύων εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού.

• Έργα για την εξοικονόμηση και βελτίωση ποιότητας ύδατος (π.χ. εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης του νερού, δράσεις και υποδομές για την εξασφάλιση της επάρκειας ύδατος, κ.α.).

• Έργα για τη μείωση απωλειών από συστήματα αποθήκευσης και έργα υδροληψίας και διανομής ύδατος.

• Έργα για την προστασία και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και με αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας).

Στις ανωτέρω ομάδες έργων περιλαμβάνεται και η προμήθεια του κατάλληλου κατά περίπτωση εξοπλισμού.

Ο κ. Μπακογιάννης, σε δηλώσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Άνθρωπος, περιβάλλον και τεχνολογία. Τρεις άξονες προτεραιότητας για εμάς, που όταν συνδυάζονται με σχέδιο και στρατηγική, αποδίδουν μεγάλο όφελος για όλους. Με αυτά τα έργα αναβαθμίζουμε την ποιότητα του νερού, εξασφαλίζουμε την πρόσβαση όλων σε αυτό και πετυχαίνουμε την εξοικονόμηση του. Σε αυτή τη πορεία αλλαγών που κάνουμε στη Στερεά Ελλάδα, στηρίζουμε το περιβάλλον, για να μας στηρίζει κι αυτό στο μέλλον».

AGRAFA NEWS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιανουαριού 2018 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η διήμερη εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων, σε συνεργασία με τον Πανελλαδικό Σύλλογο Σαρακατσαναίων Αττικής Πειραιώς «ΒΑΣ(Ι)ΛΟΚΛΟΥΡΑ -ΜΠΟΥΚΒΑΛΑ 2018» για το καλό του χρόνου. Ο Σύνδεσμος Σαρακατσαναίων Ν.Λάρισας ''Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ'' έδωσε το παρόν με μεγάλη συμμετοχή. Το Σάββατο το απόγευμα όλοι οι Σύλλογοι που ταξίδεψαν στην Αθήνα, επισκεφτήκαμε το Μουσείο της Ακρόπολης. Το βράδυ του Σαββάτου ακολούθησε Σαρακατσάνικο γλέντι – Χορός του Πανελλαδικού Συλλόγου Σαρακατσαναίων Αττικής – Πειραιώς στον πολυχώρο εκδηλώσεων Belvedere. Η κεντρική εκδήλωση διεξήχθη την Κυριακή το πρωί στο κατάμεστο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης» Μετά τον Αγιασμό και τους χαιρετισμούς των επισημων προσκεκλημένων ακολούθησε η κοπή παραδοσιακής Σαρακατσάνικης πίτας με τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσσαλονικής να βρίσκει το φλουρί. Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Αττικής -Πειραιώς παρουσίασε στην συνέχεια δρώμενο από τα έθιμα του δωδεκαημέρου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση Σαρακατσάνικων χορών από τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων Σαρακατσαναίων. Θερμά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων και στον Πανελλαδικό Σύλλογο Σαρακατσαναίων Αττικής Πειραιώς. Συγχαρητήρια σε όλους τους Συλλόγους Σαρακατσαναίων που έδωσαν το παρόν και ξεχωριστά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το χορευτικό τμήμα του Συνδέσμου μας αλλά και τα μέλη που ακολούθησαν την εκδρομή. Καλές Ανταμώσεις να έχουμε...

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

AGRAFA NEWS Οι Προβλήτες στη λίμνη Κρεμαστών Andreas Koutsothanasis

Η λίμνη άρχισε να κατακλύζει μέρα με τη μέρα τον τόπο. Κάτω απ’ τα νερά της χάνονται για πάντα σημαντικά μνημεία, γεφύρια, εκκλησίες, μοναστήρια, σπίτια, χωράφια, αλώνια. Από τα διάφορα ξάγναντα στα υψώματα περιφερειακά της λίμνης, οι άνθρωποι καθημερινά παρακολουθούν την άνοδο της στάθμης και αποχαιρετούν με σπαραγμό αγαπημένα μέρη συνδεδεμένα απόλυτα με την ζωή τους και την ύπαρξη τους. Οι ξεριζωμένοι σφραγίζουν με ένα τελευταίο θολό απ’ τα δάκρυα βλέμμα τον τόπο τους που θα διατηρείται μόνο στη μνήμη. Σε λίγο πάνω απ’ τα σπίτια και τα αγαπημένα μέρη θα περνά ένα φέρυ-μπόουτ για να τους μεταφέρει με τα τελευταία υπάρχοντά τους στο νέο τόπο που εγκαθίστανται. Τους δρόμους που διέκοψε η λίμνη αναλαμβάνουν τώρα να συνδέσουν τα φέρυ-μπόουτ. Δύο, τα μεγαλύτερα που ναυπηγήθηκαν επί τόπου, θα εξυπηρετήσουν με πορθμείο (για χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της γέφυρας Επισκοπής, τον οδικό άξονα Καρπενησίου- Αγρινίου). Υπάρχουν ακόμα οι προβλήτες κάτω από το χωριό Παλαιοχώρι από την πλευρά της Ευρυτανίας και πάνω από το πνιγμένο χωριό Αι Βασίλης από την πλευρά την Αιτωλ/νίας. Τα δύο μικρότερα κάθε Δευτέρα και Παρασκευή ξαναζωντανεύουν τις αυτοσχέδιες προβλήτες των παραλίμνιων χωριών από ανθρώπους που ακόμα δεν το παίρνουν απόφαση και πηγαινοέρχονται ανάμεσα στον παλιό και στον νέο τόπο διαμονής, μαζί με ζώα και πράγματα μέχρι την κατασκευή της γέφυρας Τατάρνας. Το δρομολόγιο ξεκινά το πρωί από την προβλήτα του Αι Βασίλη και συνδέει τα χωριά της Ευρυτανίας με αυτά του Βάλτου φτάνοντας μέχρι τη Σιβίστα και τα στενά παλιά περάσματα του Αχελώου στο δρόμο για Εμπεσό. Επιστρέφει σε μια αντίστροφη πορεία το απόγευμα στον Αι Βασίλη με ανταπόκριση λεωφορείου για το Αγρίνιο. Οι ανύπαρκτοι δρόμοι της Ευρυτανίας και το μακρινό Καρπενήσι αναδείχνει τη νέα συγκοινωνία σαν τη σωτήρια λύση επικοινωνίας για τα παραλίμνια χωριά, ενώ δεν είναι λίγα τα δρομολόγια εκτάκτου ανάγκης με τα αυτοσχέδια φορεία στους ώμους των κατοίκων για να μεταφέρουν ασθενείς στις προβλήτες. Απόσπασμα από άρθρο του Θωμά Κώτσια στον ευρυτάνα ιχνηλάτη.

AGRAFA NEWS Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2018, ο βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος, συναντήθηκε στο γραφείο του στο Καρπενήσι με την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας κυρία Βασιλική Σιούτα και την αιρετή του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας κυρία Ροδοθέα Καρφή.


Καρπενήσι 9-1-2018
Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2018, ο βουλευτής Ευρυτανίας
Κώστας Κοντογεώργος, συναντήθηκε στο γραφείο του στο
Καρπενήσι με την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας κυρία Βασιλική
Σιούτα και την αιρετή του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας κυρία Ροδοθέα
Καρφή.
Αντικείμενο αυτής της συνάντησης ήταν τα προβλήματα που θα
προκύψουν άμεσα από την πρόταση αναμοριοδότησης των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Υπουργού Παιδείας, η οποία εξισώνει το
Καρπενήσι, την Φλώρινα και τα Γρεβενά με την Αθήνα, την
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τα Χανιά.
Ο κ Κοντογεώργος δεσμεύτηκε να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τα
δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών.
Απόρροια αυτής της δέσμευσης είναι και η συνημμένη ερώτηση
που κατέθεσε σήμερα στον Υπουργό Παιδείας, την οποία
συνυπογράφει ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης βουλευτής Φλώρινας
Κώστας Κοντογεώργος
Βουλευτής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καρπενήσι 9-1-2018
ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
ΘΕΜΑ: «Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων»
Κύριε Υπουργέ,
Τους τελευταίους μήνες, το Υπουργείο το οποίο προΐστασθε, προτείνει την
αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, με την αιτιολογία τον
εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάστασης.
Στην διαδικασία αυτή, ζητήσατε τις εισηγήσεις των Περιφερειακών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ), σε συνεργασία με τα
Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα, τις οποίες και κατέθεσαν, αφού
έλαβαν υπόψη τους τα παρακάτω κριτήρια:
Τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
Τις συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών,
Την οργανικότητα
Την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
Τις συγκοινωνιακές συνθήκες,
Την ορεινότητα .
Παρά όλα αυτά και παρότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια έκαναν τις
τεκμηριωμένες προτάσεις τους, το Υπουργείο χρησιμοποιώντας αυτές ως
πρόσχημα, προτείνει στην ουσία την μαζική υποβάθμιση σχολικών
μονάδων, ιδιαίτερα στην απομονωμένη περιφέρεια, αφού συναρτάται
άμεσα ο χαρακτηρισμός του σχολείου με τα μόρια των εκπαιδευτικών.
Για παράδειγμα εξισώνει τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και των δύο
βαθμίδων στο Καρπενήσι την Φλώρινα και τα Γρεβενά, με αυτούς που
υπηρετούν στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα η τα Χανιά,
μοριοδοτόντας τις σχολικές μονάδες με ένα μόριο.
Ενώ σε πόλεις με ανάλογο πληθυσμό όπως είναι για παράδειγμα το
Σχηματάρι, η Στυλίδα και η Μακρακώμη και χωρίς να αντιμετωπίζουν
προβλήματα, ορεινότητας, απομόνωσης και αυξημένου κόστους ζωής,
προτείνει τετραπλάσια μόρια.
Με λίγα λόγια, η πρόταση του Υπουργείου, αντίκειται στα ίδια κριτήρια που
το ίδιο έθεσε.
Κύριε Υπουργέ, με βάση τα προαναφερθέντα ερωτάσθε:
1.Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε άμεσα την αδικία και να λάβετε σοβαρά
υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που καταγράφονται ιδιαίτερα στις ορεινές
πρωτεύουσες των Νομών της χώρας;
2.Είναι στο σχεδιασμό σας, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην
εκπαίδευση, ιδιαίτερα των νέων της περιφέρειας, σύμφωνα με το Σύνταγμα
της χώρας;
3.Αλήθεια γνωρίζετε τις διαφορές στην λειτουργία μιας σχολικής μονάδας
πρωτοβάθμιας η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κολωνάκι και στο
Καρπενήσι, τις οποίες εξισώνετε με την πρόταση μοριοδότησής των;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κώστας Κοντογεώργος βουλευτής Ευρυτανίας
Ιωάννης Αντωνιάδης βουλευτής Φλώρινας